Wie?

Wie zijn de trainers?

VerLangtrainingen is opgericht door Petra Verschoor en Gabrielle Langhout.  Wij werken al geruime tijd samen en richten ons op trainingen op het gebied van buurtbemiddeling, mediation en communicatie.

Wij zijn beiden zeer ervaren coördinatoren buurtbemiddeling (bij Sterker sociaal werk, regio Nijmegen eo) en hebben door onze achtergrond veel kennis over de interactie tussen mensen. De vaardigheden die daarbij horen brengen wij graag over op anderen. Dat doen we al vele jaren via Match-it, het trainingsbureau van Paul Tijssen dat CCV- erkend voor de basistraining voor nieuwe buurtbemiddelaars.

Wat typeert ons?

Een goede training bevat twee essentiële elementen.

Veilige en prettige sfeer

Voorop staat natuurlijk dat de deelnemers iets leren. Maar dat kan niet zonder een veilige en prettige sfeer, waarbij lastige onderwerpen niet worden geschuwd maar waarbij ook zeker gelachen mag worden. Door het gebruik van verschillende werkvormen en veel te oefenen verlevendigen we de theorie zodat deze goed toepasbaar is in de praktijk.

Twee trainers

Daarnaast verzorgen wij de meeste trainingen samen; wij vullen elkaar heel goed aan, hebben met z’n tweeën meer oog en tijd voor de deelnemers om hen goed te begeleiden bij de oefensituaties en hebben zelf in samen trainen veel plezier en voldoening, wat de trainingen ten goede komt.

Vanuit VerLang trainingen bieden wij verdiepingstrainingen voor buurtbemiddelaars, ondersteuning voor coördinatoren buurtbemiddeling, vaardigheden op het gebied van mediation en communicatie voor medewerkers uit de hulpverlening, woningcorporaties en onderwijs. We helpen professionals  om nog beter in hun vak te worden onder andere  door toepassing van de beginselen van mediation en bemiddeling. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je met de vaardigheden van een bemiddelaar/mediator anderen maar ook jezelf echt kunt helpen.

De trainers

Petra verschoor
Politie | hulpverlening | woningcorporatie | mediation | managemenT | vrijwilliger
Gabrielle langhout
communicatie | gezondheidszorg | mediation | inspraak | onderwijs | overheiD | beleid en staf | verbinder